Ha jo teksten dy’t jo graach oersetten ha wolle yn it Frysk, Ingelsk of Nederlânsk? Of ha jo help nedich om jo webside yn safolle mooglik talen beskikber te meitsjen? By Wiiswurd binne jo op it goede plak.

As oersetter ha ik ferskate saken by de hân hân, fan literatuer en poezij oant saaklike teksten. Foar foarbylden fan myn oersetwurk kinne jo op de Ingelske webside sjen fan it Fryske Dichterskollektyf RIXT of besjoch myn oersettings fan de hjoeddeistige Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma.

As jo fragen ha of graach mear witte wolle oer ús tsjinsten, stjoer in berjochtsje nei info@wiiswurd.nl.